Elections 2019: Second round

Elections 2019 in Ukraine, the first round ended with an interim victory of V.Zelensky, behind the current President — P. Poroshenko. But ahead of the second round of the Election of the President of Ukraine, which will be held April 21, 2019!
Our application offers to vote for one of the two presidential candidates! It also provides an opportunity to view the voting results, as well as set yourself a reminder for April 21 that you need to go and vote!
Attention this application is not an official vote, so that your vote will be taken into account when choosing the President of Ukraine, you need to go to the polling station. But Our application allows you to see how other users voted.

UKR: Вибори 2019: Другий тур

Вибори 2019 в Україні перший тур закінчився з проміжною перемогою В.Зеленського, позаду діючий Президент — П.Порошенко. Але попереду другий тур Виборів Президента України, який відбудеться 21 квітня 2019 года!
Наше додаток пропонує проголосувати за одного з двох кандидатів в Президенти! А також надає можливість ознайомитись з результатами голосування, а також встановити собі нагадування на 21 квітня про те, що потрібно піти і проголосувати!
Увага для цієї програми не є офіційним голосуванням, для того щоб Ваш голос був врахований при виборі Презідента України Вам необхідно з’явитися на виборчу дільницю. Але Наше додаток дозволяє подивитися як голосували інші користувачі.

RUS: Выборы 2019: второй тур

Выборы 2019 на Украине первый тур закончился с промежуточной победой В.Зеленского, позади действующий Президент — П.Порошенко. Но впереди второй тур Выборов Президента Украины, который состоится 21 апреля 2019 года!
Наше приложение предлагает проголосовать за одного из двух кандидатов в Президенты! А также предоставляет возможность просмотреть результаты голосования, а также установить себе напоминание на 21 апреля о том, что нужно пойти и проголосовать!
Внимание данное приложение не является официальным голосованием, для того чтобы Ваш голос был учтен при выборе Президента Украины Вам необходимо явиться на избирательный участок. Но Наше приложение позволяет посмотреть как голосовали другие пользователи.